Ichimoku là gì? 1 gợi ý về phân tích kỹ thuật cho người mới

Vũ Hồng Khanh Tác giả Vũ Hồng Khanh 17/07/2024 13 phút đọc

Ichimoku là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trong giao dịch chứng khoán. Hệ thống này dựa trên việc phân tích các đặc điểm của biểu đồ giá gợi ý 1 cái nhìn thoáng qua về thị trường.

Một phần quan trọng của Ichimoku là việc sử dụng các mây đám để hiển thị các mức hỗ trợ và kháng cự. Việc hiểu rõ ý nghĩa của từng đám mây và cách sử dụng chỉ báo Ichimoku sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Ichimoku là gì?

Ichimoku là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ trong thị trường tài chính, được sử dụng để dự đoán xu hướng giá cả và xác định các điểm mua và bán lý tưởng. Công cụ này bao gồm nhiều chỉ báo khác nhau như đường chuyển đổi (Tenkan-sen), đường cơ bản (Kijun-sen), đám mây (Senkou Span A & B) và chikou span. Khi các yếu tố này kết hợp lại với nhau, Ichimoku có thể giúp bạn xác định được xu hướng thị trường và điểm vào lý tưởng để giao dịch. 

Việc hiểu rõ cách sử dụng Ichimoku sẽ giúp bạn nắm bắt được thị trường tài chính một cách chính xác và hiệu quả. 

Mây ichimoku là gì?

Mây Ichimoku chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất của chỉ báo Ichimoku. Mây được tạo ra từ hai đường chéo chính: Senkou Span A (màu xanh) và Senkou Span B (màu đỏ). 

Senkou Span A được tính bằng cách lấy trung bình của đường chính (Kijun-sen) và đường mạnh (Tenkan-sen), sau đó cốc đường này được kéo ra phía trước 26 ngày.

Còn Senkou Span B được tính bằng cách lấy trung bình của mức thấp nhất và mức cao nhất trong 52 ngày gần đây, sau đó đường này được kéo ra phía trước 26 ngày. 

Khi Senkou Span B đứng trên Senkou Span A, cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng. 

Ngược lại, khi Senkou Span A đứng trên Senkou Span B thì thị trường đang trong xu hướng giảm.

Các loại mây Ichimoku

Các loại mây Ichimoku bao gồm 2 đường Span:  Senkou Span A và Mây Senkou Span B. 

Mây được tạo ra bằng cách di chuyển giá hiện tại về phía bên trái, giúp người dùng nhìn thấy các điểm hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. 

Mây Senkou Span A được tính toán bằng cách lấy tổng giá mở cao nhất và thấp nhất sau đó chia cho 2, sau đó dời sang phải 26 ngày. 

Mây Senkou Span B sẽ là tổng giá mở cao nhất và thấp nhất sau đó chia cho 2, tính của 52 ngày. Sau đó cũng dịch chuyển sang phải 26 ngày.

Kết hợp với các thành phần khác như Kijun-sen và Tenkan-sen, các mây Ichimoku sẽ giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận biết xu hướng thị trường và đưa ra quyết định đầu tư chính xác. 

ichimoku
Chỉ báo Ichimoku đầy đủ

Thành phần 1 của Ichimoku: Kijun-sen (Đường tiêu chuẩn)

Kijun-sen (Đường tiêu chuẩn) là một thành phần quan trọng trong biểu đồ Ichimoku, được tính toán bằng cách lấy tổng của cao nhất và thấp nhất trong 26 ngày, rồi chia cho 2. 

Đường này thường được sử dụng để xác định xu hướng dài hạn trên thị trường.

 Khi giá cắt qua đường Kijun-sen từ dưới lên trên, điều đó thường được coi là tín hiệu mua. Ngược lại, khi giá cắt qua đường Kijun-sen từ trên xuống dưới, thì thị trường có thể đang bắt đầu đi vào xu hướng giảm. 

Ngoài ra, Kijun-sen cũng thường được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Nếu giá chạm vào đường Kijun-sen và tiếp tục đi lên, có thể đây là mức hỗ trợ. Ngược lại, nếu giá chạm vào đường Kijun-sen và không thể vượt qua, đó có thể là mức kháng cự. 

Tenkan-sen (Đường chuyển đổi)

Sau khi đã tìm hiểu về Kijun-sen, chúng ta sẽ tiếp tục với đường Tenkan-sen - một chỉ báo quan trọng khác trong hệ thống Ichimoku. 

Tenkan-sen, hay còn gọi là đường chuyển đổi, được tính bằng cách lấy tổng giá cao nhất và thấp nhất trong 9 phiên giao dịch gần đây, sau đó chia cho 2. Đường Tenkan-sen thể hiện trung bình giá trong quãng thời gian ngắn, giúp người đọc dễ dàng xác định xu hướng gần đây của thị trường. 

Chikou-span (Đường trễ)

Tiếp theo, chikou-span (Đường trễ) là đường lấy giá đóng cửa hiện tại lùi về 26 phiên giao dịch trước.

Senkou-span A (Đường dẫn A)

Senkou-span A (Đường dẫn A) là một trong những đường chính trong Ichimoku. Đường này được tính bằng cách lấy tổng của Chikou-span và Tenkan-sen rồi chia cho 2. Senkou-span A thường được vẽ bởi màu xanh hoặc màu xanh lá cây.

Trong việc đánh giá xu hướng, Senkou-span A đóng vai trò quan trọng. Khi Senkou-span A ở trên Senkou-span B và giá cũng ở phía trên Kumo, điều này thể hiện một xu hướng tăng mạnh. Ngược lại, khi Senkou-span A ở dưới Senkou-span B và giá cũng ở dưới Kumo, có thể xu hướng sẽ giảm mạnh.
 

Senkou-span B (Đường dẫn B)

Senkou-span B (Đường dẫn B) được tính bằng cách lấy trung bình của giá tại các đỉnh và đáy của biểu đồ trong 52 ngày và sau đó dời về phía trước 26 ngày.

he-thong-may-ichimoku
Mây Ichimoku

Ý nghĩa của những đám mây trong hệ thống Ichimoku

Trong hệ thống Ichimoku, đám mây là một phần quan trọng giúp người dùng dự đoán xu hướng của thị trường. 

Có hai đám mây chính: Senkou-span A (Đường dẫn A) và Senkou-span B (Đường dẫn B), hai đường này cùng tạo nên một khu vực mây màu đỏ hoặc xanh. 

Khi đám mây màu xanh nằm trên và mây màu đỏ  ở dưới, điều này chỉ ra rằng thị trường đang trong xu hướng tăng và ngược lại, nếu đám mây màu đỏ ở trên và mây màu xanh ở dưới, thì thị trường đang trong xu hướng giảm. 

Cách xem mây ichimoku

Cách xem mây Ichimoku là một phần quan trọng trong việc phân tích biểu đồ để đưa ra quyết định giao dịch. Đầu tiên, chúng ta cần xác định xu hướng chính của thị trường thông qua việc quan sát mây Kumo. Nếu mây Kumo màu xanh và đang ở trên giá thị trường, điều này cho thấy xu hướng là tăng. Ngược lại, nếu mây Kumo màu đỏ và ở dưới giá thị trường, xu hướng sẽ là giảm.

Tiếp theo, chúng ta cần chú ý đến vị trí của giá so với mây Kumo. Nếu giá đang ở trên mây, cho thấy thị trường đang trong trạng thái tăng giá. Ngược lại, nếu giá đang ở dưới mây, thì thị trường đang trong trạng thái giảm giá. Khi mây và giá giao nhau, đây là một tín hiệu mạnh cho xu hướng tiếp tục.

Cách sử dụng chỉ báo ichimoku

Cách sử dụng chỉ báo Ichimoku cũng rất quan trọng đối với việc phân tích thị trường. 

Chỉ báo này bao gồm năm đường chính, trong đó hai đường chính là Kijun Sen (đường cơ sở) và Tenkan Sen (đường chậm) là hai đường mà người mới nên quan tâm nhiều nhất.

Khi đường Tenkan Sen cắt lên trên Kijun Sen, đây có thể là một tín hiệu mua, ngược lại khi Tenkan Sen cắt xuống dưới Kijun Sen thì có thể là tín hiệu bán. Việc sử dụng cả hai đường này cùng nhau có thể giúp người mới xác định xu hướng của thị trường một cách chính xác hơn.

Ngoài ra, đường Senkou Span A và Senkou Span B khi kết hợp với nhau cũng là một chỉ báo mạnh cho việc xác định xu hướng và điểm vào lệnh. . Điều quan trọng là hiểu rõ cách sử dụng các đường chỉ báo này để có thể đưa ra quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả.

Nhận định xu hướng thị trường

Nhận định xu hướng thị trường là một phần quan trọng trong việc áp dụng chỉ báo Ichimoku. 

Để phân tích xu hướng, bạn cần chú ý đến các đường chính của chỉ báo, bao gồm Senkou Span A và B, Tenkan-sen và Kijun-sen. Senkou Span A và B đề cập đến khoảng giá tương lai, trong khi Tenkan-sen và Kijun-sen hướng dẫn về xu hướng hiện tại của thị trường. 

Khi Senkou Span A ở trên Senkou Span B, nó cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng, và ngược lại, nếu Senkou Span A nằm dưới Senkou Span B, thị trường đang trong xu hướng giảm. Khi Tenkan-sen cắt lên Kijun-sen, điều này cho thấy có tiềm năng cho một xu hướng tăng giá, còn khi Tenkan-sen cắt xuống Kijun-sen, thị trường có thể chuyển sang xu hướng giảm giá. 

Hạn chế của chỉ báo ichimoku

Hạn chế của chỉ báo Ichimoku là không phản ánh được sự biến động nhanh chóng của thị trường. Đôi khi, chiến lược giao dịch dựa trên chỉ báo này có thể không hiệu quả trong thị trường dao động mạnh. 

Đặc biệt hệ thống không hoạt động rõ ràng khi thị trường không rõ xu hướng.

Chuyên mục:

Đầu tư chứng khoán.

Phân tích kỹ thuật.

Tiền điện tử.

Kết luận

Ichimoku là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, đặc biệt phổ biến trong thị trường chứng khoán và ngoại hối. Khi giao dịch chứng khoán không thể thiếu chỉ báo Ichimoku.

 

 

Vũ Hồng Khanh
Tác giả Vũ Hồng Khanh quản trị
Bài viết trước Giới thiệu Dịch vụ Kiểm Toán chuyên nghiệp tại Hải Phòng

Giới thiệu Dịch vụ Kiểm Toán chuyên nghiệp tại Hải Phòng

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo